Zorgcollectief Hart van Brabant

Geachte relatie,

 

Op 24 juni 2015 ging Zorgcollectief Hart van Brabant officieel van start in het zorgnetwerk in Midden-Brabant. Het Zorgcollectief had onder andere de ambitie om de kleine zorgaanbieders in Midden-Brabant in het steeds veranderende zorglandschap met raad en daad bij te staan met als doel het (blijvend) kunnen verlenen van ‘zorg op maat’.

 

Sinds de oprichting is duidelijk geworden dat het bestuur deze ambitie niet waar kan maken en de vraag om inhoudelijke en administratieve ondersteuning bij aanbestedingen,  beleidstafels en informatiebijeenkomsten niet voldoende op inhoud kan invullen.

 

Het bestuur heeft verschillende trajecten doorlopen om de organisatie naar behoefte van haar leden in te kunnen richten. Echter dat heeft niet tot het gewenste resultaat geleid. Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 mei jongstleden is besloten de coöperatie Zorgcollectief Hart van Brabant op te heffen.

 

Het bestuur spreekt nadrukkelijk haar dank uit naar u voor de open samenwerking aan diverse (beleids- en inspiratie-)tafels.

 

Jeugdwet en kleinschalige zorg

 

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden over kleinschalige zorg en resultaatgestuurde inkoop voor de Jeugdwet? Neem dan contact op met Stichting Inzet voor Zorg. Zij maken deel uit van de resultaatgestuurde inkoop als hoofdaannemer voor kleinschalige zorg in onze regio. Kijk voor contactinformatie hier.

WMO en kleinschalige zorg

 

Resultaatgestuurde inkoop binnen de gemeentelijke WMO zal per gemeente vanaf 2018 worden vormgegeven. Stichting Inzet voor Zorg zet zich ook in voor kleinschalige aanbieders in deze context.

  • Wilt u meer weten over de Samenwerkende Jeugdzorg Specialisten, kijk dan hier. De SJS werken samen in opleiding, cliënttevredenheid, innovatietafels en het verbeteren van samenwerking op inhoud binnen de Jeugdzorg.
  • Wilt u meer weten over hoe de belangen van kleinschalige zorgaanbieders op landelijk niveau binnen de politiek worden vormgegeven? Kijk van bij de Branchevereniging Kleinschalige Zorg.

Voor cliënten

Voor gemeenten

Voor zorgaanbieders